Arts & Crafts

Opstillingsbetingelser og udsugningskanal

Eksempel udsugning ved tilslutning via bypassstuds eller udsugningshætte

Generelle opstillingsbetingelser

Ved opstilling af ovnen skal der hele vejen rundt overholdes en afstand på 0,5 m til brændbart materiale og 1,0 m til loftet. Hvis afstanden til loftet er mindre, skal der anbringes en varmebestandig isolering på opstillingsstedet. Ved ikke brændbart materiale kan afstanden på siderne reduceres til 0,20 m. Ovnen skal stilles på et ikke brændbart underlag (brandsikkerhedsklasse A DIN 4102 – eksempel: beton, bygningskeramik, glas, aluminium, stål). Gulvet skal være plant, så ovnen står lige. Ovn- og styreanlæg er ikke konstrueret til udendørs brug.

Udsugningskanal

Hvis der brændes keramik kan der alt efter lerets eller glasurens kvalitet frigives sundhedsskadelige gasser og dampe. Derfor er det nødvendigt, at den røggas, der træder ud, på en egnet måde ledes ud i det fri. Det anbefales at tilslutte ovnen til udsugningskanalsystemet, så røggassen udledes.

Der kan anvendes forzinket stålrør eller rør i rustfrit stål med Ø 80 mm som udsugningsrør (op til model N 300/H). Røret skal anbringes med en stigning. Sørg for en tilstrækkelig ventilation af rummet, så røggassen blandes med frisk luft.

Udsugningssystemet skal konstrueres til en maks. røggastemperatur på ca. 200 °C. Der er risiko for forbrændinger på bypass-studsen og selve rørsystemet. Sørg for, at væggennemføringen (A) består af varmebestandigt materiale. Vi anbefaler, at kontakte en lokal ventilationsinstallatør for dimensionering af udluftningssystemet.