Arts & Crafts

Ekstraudstyr fusingovne GF og GFM

Skueglas i indblæsningsåbninger for at iagttage glasset.
Udsugningsspjæld styres motorisk for accelereret afkøling af ovnen efter afsluttet brænding.
Bundvarme til en ensartet opvarmning af store objekter.
Motordrevet dækselåbning
Skiftebordssystem til at udnytte ovnens restvarme og til at forkorte cyklustiderne ved at skifte bord i varm tilstand til modellerne GFM (afhængig af, hvordan det anvendte glas tåler temperaturskift).