Arts & Crafts

Gasopvarmede kammerovne

Kammerovn NB 400 med stativ

Gasstrækning og termoelement på kammerovnovn

Ydelsesstærk brænder

Automatisk programforløb via controller

Bestemte brændeprocesser eller tilslutningsforhold kræver en gasopvarmet kammerovn. Korte opvarmningstider og enestående brænderesultater er herved sikkert overbevisende argumenter.

De med effektive gasbrændere udstyrede kammerovne NB 300 - NB 600 er velegnet til kreative anvendelser. En automatisk temperaturregulering er allerede indeholdt i standardudførelsen. Når brænderne er blevet tændt manuelt overtager controlleren reguleringen idet den automatisk omstiller brænderne mellem stor og lille belastning. Brænderne er optimeret således, at der opnås en relativ nøjagtig regulering allerede fra 300 °C. Det anbefales alligevel at tørre varerne fuldstændigt for at undgå fejlvarer pga. for hurtig opvarmning i nederste temperaturområde. Når programmet er færdigt, slukkes brænderne automatisk.

 • Effektive, atmosfæriske brændere til brug med flydende gas (tilslutningstryk 1,5 bar/20 mbar eller 50 mbar) eller naturgas (tilslutningstryk 20 mbar eller 50 mbar)
 • Speciel positionering af gasbrændere alt efter anvendelse med flammeføring for optimal jævn temperatur
 • Manuel justering af effekt og atmosfære (reducerende eller oxiderende)
 • Gasarmaturer iht. DVGW med flammeovervågning og sikkerhedsventil
 • Flerlags isolering med lette ovnsten, som modstår reduktion, og højkvalitets bagisolering til lavt gasforbrug
 • Selvbærende og robust loftskonstruktion, muret som hvælving
 • Miljøvenlig, langtidsholdbar pulverbelægning på kabinettet
 • Dobbeltvægget, bagventilet kabinet
 • Dobbeltvægget dør med langtidsholdbar tætning
 • Indstillelig dør
 • Udsugningshætte
 • Levering inkl. Understel
 • Komfortabel ifyldningshøjde med understel på 800 mm (NB 300) og 500 mm (NB 400, NB 600)
 • Korrekt brug iht. brugsanvisningen
ModelTmaxKammermål i mmVolumenUdvendige mål i mmEffektElektriskVægt
 °Cbdhi lBDH2kWtilslutning*1i kg
NB 3001300450700780300125014202150401-faset430
NB 40013005007501000440130014852250401-faset700
NB 600130050011001000650130018002250801-faset850
1Ved manuel drift er det ikke nødvendigt med strømtilslutning *Oplysninger om tilslutningsspænding se side 30 2Inklusive 440 mm udsugning (demonterbar)