The Nabertherm Furnace World 

News

Substitution til produkter af ildfaste keramiske fibre i industriel ovnbygning (engelsk)

Ud over at løse de tekniske udfordringer er det altid en opgave i industrielt ovnbyggeri at trække på den samlede teknologiske know-how og bruge alle kræfter i indsatsen for at begrænse de sundhedsmæssige risici til et minimum for medarbejderne og brugerne af ovnteknikken. Med den fuldstændige substitution af ildfaste keramiske fibre er det lykkedes Nabertherm GmbH at implementere kravene i TRGS 619 på normgivende vis.

Læs mere

Drejerørsovn til varmebehandling af pulver og granulat under brint-atmosfære

På basis af serien af laboratorie-drejerørsovne til kontinuerlige processer har Nabertherm udviklet en ovn, som muliggør varmebehandling af pulver/granulat under forskellige beskyttelses- eller reaktionsgasser samt under vakuum.

Læs mere