The Nabertherm Furnace World 

News

New Catalog “Additive Manufacturing”

The new catalog “Additive Manufacturing” describes in detail the solutions for the heat treatment of parts as the last process step of additive manufacturing applications.

Læs mere

Substitution til produkter af ildfaste keramiske fibre i industriel ovnbygning (engelsk)

Ud over at løse de tekniske udfordringer er det altid en opgave i industrielt ovnbyggeri at trække på den samlede teknologiske know-how og bruge alle kræfter i indsatsen for at begrænse de sundhedsmæssige risici til et minimum for medarbejderne og brugerne af ovnteknikken. Med den fuldstændige substitution af ildfaste keramiske fibre er det lykkedes Nabertherm GmbH at implementere kravene i TRGS 619 på normgivende vis.

Læs mere