Drejerørsovn til varmebehandling af pulver og granulat under brint-atmosfære

På basis af serien af laboratorie-drejerørsovne til kontinuerlige processer har Nabertherm udviklet en ovn, som muliggør varmebehandling af pulver/granulat under forskellige beskyttelses- eller reaktionsgasser samt under vakuum. Modellen er udstyret med det afprøvede sikkerhedssystem til antændelige procesgasser; således opnås en automatisk varmebehandling uden opsyn under brint ved maks. 1300 °C.

Der kan fyldes op til 5 liter af et pulver ind i fødetragten. Herfra transporteres det via en fødesnegl med kontrolleret hastighed ind i det drejende arbejdsrør, gennem ovnen og tages efter processlut bare ud af en opsamlingsbeholder. På grund af de forskellige atmosfærer, der kan være i arbejdsrøret, kan denne ovnmodel anvendes alsidig, f.eks. inden for materialeforskning til ikke jern jern-metal.

Download PDF