Additive Manufacturing, 3D-print

Ved hjælp af den additive fremstilling kan konstruktionsdata hurtigt omformes til fuldt funktionsdygtige objekter. Via 3D-printet opbygges objekter lagvis af sand, glas, metal eller kunststoffer, indtil de er færdig udformet.
 
I mange tilfælde skal disse objekter varmehandles efter printet. Nabertherm tilbyder løsninger fra hærdning af bindelagene for at bevare det grønne legeme hen til vakuumovnen, hvor objekterne af metal sintres, infiltereres og efterfølgende sejhærdes.
 
Et godt eksempel på produkter fra den additive produktion er former til små serieproduktioner ved præcisionsstøbning. Også til præcisionsstøbningn tilbyder Nabertherm talrige løsninger til at forvarme de fremstillede former inden støbning og til efterfølgende voksudsmeltning af formerne.

Download PDF